Kartlegging for å fjerne balsampoppel langs Ottavassdraget

Det er oppdaga balsampoppel langs Ottaelva. Nå vil Fylkesmannen saman med kommunane utarbeide ein plan for kartlegging og arbeid med å fjerne dette treslaget.

Prosjekt: Fylkesmannen vil at kommunane skal setje i gang eit prosjekt med kartlegging og fjerning av balsampoppel langs Ottavassdraget.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Fylkesmannen i Innlandet ser gjerne at det blir sett i gang eit prosjekt med kartlegging og oppstart av fjerning av balsampoppel i Vågå, Lom og Skjåk.