Garmo - grenda som produserer ordførarar

Ordførarane i Lom kjem ofte frå Garmo. Svært ofte. Kva er grunnen?

Garmo: Garmo - grenda som produserer ordførar etter ordførar, år etter år.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Hans Bruøygard, Steinar Bruøygard, Jon P. Kolden, Jarmund Øyen, Erik Frisvold, Simen Bjørgen og Bjarne Eiolf Holø har alle vore ordførarar etter krigen – i ein eller fleire periodar. Alle er frå Garmo.