Innfører elevbetaling i skulekantina

Drifta av kantina ved Skjåk barne- og ungdomsskule skal omorganiserast. Det vil truleg bli innført elevbetaling.

God mat – Det viktigaste er å ha god og sunn mat, sa kommunedirektøren i Skjåk da formannskapet diskuterte den planlagde omorganiseringa av skulekantina tysdag.   Foto: Privat

Nyheiter

Kantinedrifta har vore utfordrande for Skjåk barne- og ungdomsskule. Da kokken slutta, vart det utfordrande å frigjera personell til å ta seg av kantina.