Kulturskulen på førjulsturné

Lom og Skjåk kulturskule baud tysdag kveld på den fyrste av i alt fire førjulskonsertar i ulike bygdehus.

Konsert: Lom juniorspelmannslag var blant dei som stod på scena under Lom og Skjåk kulturskule sin førjulskonsert i Garmo bygdehus tysdag kveld.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Kulturskulerektor Oddrun Kvalheim fortel at alle musikkelevane samt elevane i karusell kunst deltek i førjulskonsertane i regi av Lom og Skjåk kulturskule.