Eit forhandlingsutval i høve alpinplanane i Bøverdalen:

Ber om midlar til juridisk bistand

Det er rørsle i planane om alpinanlegg i Bøverdalen.

Alpinplanane i Bøverdalen: Initiativtakar Per Tore Berg har venta lenge på ei avklaring frå grunneigarane. Nå er det ting på gang.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Planane om å skape Nord-Europas største alpinanlegg i Bøverdalen er ikkje skrinlagt.