Mykje å sjå på og kjøpe for både små og store på julemessa på Moar

Etter fjorårets suksess opna Heidi Brujordet dørene på nytt i Moar grendehus laurdag for ny julemesse.

Mus i fella: I «musevisa» til Alf Prøysen må musene passe seg for ikkje å gå i fella. Musene som Heidi Brujordet hadde laga, hadde nok ikkje høyrt den åtvaringa. To år gamle Sigurd Gjeilosjordet fell for musene som ho hadde laga. Sigurd og mor Marita Gjeilosjordet var to av mange som tok turen til Moar og julemesse denne laurdagen.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I år var det 20 utstillarar med alt frå bakst, husflid og anna handarbeid. Her var det litt for einkvar smak.