Nedetid hjå vegvesenet frå fredag til måndag

I perioden 22. til 24. november vil fleire av køyretytenestene hjå Statens vegvesen vera utilgjengelege.

Nedetid: Statens vegvesen sin trafikkstasjon på Otta.   Foto: Google Maps

Nyheiter

Bakgrunnen er i fylgje vegvesenet at fleire av systema bak køyretytenestene må oppdaterast.

Frå fredag 22. november klokka 01.00 og fram til måndag 25. november klokka 07.00 vil det korkje digitalt eller ved oppmøte på trafikkstasjonen vera mogleg å sende inn salsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere køyrety.

Vegvesenet sine tilsette på trafikkstasjonane og dei som jobbar på telefonen vil heller ikkje ha tilgang til køyretysystema i denne perioden.