Lom IL får ekstra støtte ... men berre litt

Lom IL har søkt Lom kommune om ekstra støtte på 150.000 kroner.
Nyheiter

Da Lom IL søkte Lom kommune om idrettsmidlar i mars, vart det dessverre feil i søknaden: Det vart søkt om 200.000 kroner i staden for 400.000 kroner. Søknadsbeløpet på 200.000 kroner vart innvilga.