Vil ha betre flaumvarsling i Nord-Gudbrandsdalen

Søkjer Forskingsrådet om 10 millionar kroner.

Varsling: Flaumen i Skjåk kom overraskande på dei aller fleste, inkludert NVE. Nå blir det arbeidd med eit prosjekt der målet er å få til ei mykje betre flaumvarsling.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Det vart orientert om saka i formannskapsmøtet i Skjåk tysdag morgon.