Flaum- og skredfare stoppar all utvikling i sentrum

Flaum- og skredfare i Finna stoppar all utvikling i Vågåmo. Nå vil kommunen ha med NVE på laget for å hindre at utbyggingsplanar i sentrum stoppar opp.

Gul sone: Gule haustfargar illustrerer NVE sitt faresonekart over Vågåmo sentrum. Både Vågåheimen og Smedsmojordet der Coop har planar om nytt butikkbygg, ligg i gul sone. Dette kan stoppe framtidige utbyggingsplanar både for butikk og ny sjukeheim. 26. november skal kommunen i møte med NVE for å drøfte kva som må gjerast for å friskmelde sentrum.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

– Dette er ei av dei største oppgåvene vi har i denne perioden, sa ordførar Harald Sve Bjørndal da det nye formannskapet i Vågå hadde sitt fyrste møte tysdag.