– Eg er stolt over at prestgardsforeininga har halde på så lenge

Det seier Jorunn Heier som saman med dei andre i foreinga skal feire 90-årsjubileum.

Jubileum: Jorunn Heier stolt over at Vågå Prestgardsforeining har halde stand i 90 år. Tidlegare var det prestefrua som var leiar, og møta gjekk føre seg i prestgarden. I dag har foreininga møta sine på Frivilligsentralen ein gong i månaden, der åtte-ti deltek. Under jubileumsmarkeringa vil Jorunn Heier fortelje litt om historia til foreininga.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vågå Prestgardsforeining vart stifta i februar 1929 av prestefrue Anna Birkelund.