Toalettanlegg på Nilsbu'n?

Formannskapet er positive

– Vi har fått eit skisseforslag. Spørsmålet er: Kva meiner formannskapet?

Nilsbue: Det blir arbeidd for å leggje til rette for eit offentleg toalettanlegg på Nilsbu'n.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Ordførar Bjarne Eiolf Holø tok tysdag opp ei sak som svært mange er opptekne av: Toalettløysinga i Lom sentrum.