Ny kraftstasjon ved Nedre Tessa ikkje konsesjonspliktig

Eidefoss har planar om byggje ny kraftstasjon ved Nedre Tessa. NVE konkluderer med at planane om ny kraftstasjon ikkje rører ved allmenne interesser i ein slik grad at det utløyser konsesjonsplikt.

Byggjer nytt: Eidefoss har bestemt seg for å ikkje erstatte det gamle aggregatet som har vore i drift sidan 1942, og heller byggje eit nytt kraftverk for Nedre Tessa I.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

AS Eidefoss ynskjer å byggje ny kraftstasjon etter at eitt av dei to aggregata i Nedre Tessa havarerte i april 2019.