Med hjarte for kunst og handverk

– Å formidle noko eg bryr meg så mykje om, er særs meiningsfullt. Lærarjobben ved Hjerleid er det mest gjevande eg kan tenkje meg akkurat no. Kort sagt eit privilegium, seier Sølve Sand Venås (28) frå Gvarv med røter i Garmo.
Nyheiter

Av Ove Kirkestuen