Barnehage- og skuleleiarane i Lom om barnetalet: – Urovekkjande

Lom har ein dramatisk nedgang i folketalet. Barnehage- og skuleleiarane meiner situasjonen er svært bekymringsfull.

Barnetalet går ned: At barnetalet i Lom kommune går ned, får store konsekvensar, fortalde Ragnhild Vestad, Anita Hølmo og Lisa Kronhaug.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det kom fram måndag, da det nye kommunestyret i Lom møttest i Utgard til folkevaldopplæring – og for å bli orientert om stoda i kommunen.