Skjåk almenning og Skjåk jeger- og fiskarlag samarbeider om rovviltkampanje:

Vil ha meir predatorjakt

Det er for mykje rev i Skjåk. Det går utover rypebestanden i bygda.

Eit flott dyr: Raudreven er eit flott dyr, og Kristen Haugen Dagsgard presiserer at dette ikkje er jakt for drapet si skuld, men for å berge rypebestanden.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

For jegarar er rypa eit ynda mål. Det er ho òg for rovdyr.