Poteta vart viktig for framveksten av det nye Noreg

Poteta i Noreg er ikkje eldre enn om lag 200 år. I vanleg bruk kom poteta fyrst etter 1815.
Nyheiter

Det er skrive lite lokalt i Gudbrandsdalen om historia til poteta, men i Årbok for Gudbrandsdalen i 2001, tok professor i historie, Tore Pryser, føre seg kva poteta har betydd for folk flest.