Blir leiarar for kvart sitt hovudutval

Gjermund Øihusom og Geir Inge Stadeløkken blir leiarar for kvart sitt hovudutval i Vågå kommune.

Utvalsleiarar: Gjermund Øihusom og Geir Inge Stadeløkken blir leiarar for kvart sitt hovudutval. Øihusom i HOKO og Stadeløkken i HTLM.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Som eit resultat av det valtekniske samarbeidet mellom Bygdalista og Vågå arbeidarparti, fekk Ap båe utvalsleiarane.