Trekte søknad om fritak frå politikken

Øystein Bakke søkte om fritak frå politiske verv, men trekte søknaden før konstituerande møte i kommunestyret.

Betre tankar: Øystein Bakke trekte søknaden om fritak frå politiske verv etter samtalar med gruppa i Bygdalista og Live Langøygard i Vågå Ap.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Øystein Bakke vart i haust valt inn i Vågå kommunestyre som fjerde representant for Bygdalista.