Val av medlemar til Finndalen fjellstyre

Etter kommunevalet må det veljast nytt fjellstyre for Finndalen statsallmenning. Vervet som leiar og nestleiar rullerer mellom dei tre kommunane; Vågå, Lom og Skjåk.

Val av fjellstyre: Vervet som leiar og nestleiar i Finndalen fjellstyre rullerer mellom dei tre kommunane Vågå, Lom og Skjåk med to og to år om gongen.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Etter kommunevalet skal det veljast nye råd og utval i alle kommunar. Blant anna skal det veljast nytt fjellstyre for Finndalen statsallmenning.