Vedterminalen byggjer nytt saghus

Finn Gjesling Sandbo som driv Vedterminalen skal byggje nytt produksjonshall og lager.

Ny hall: Finn Gjesling Sandbo og Norodd Gården har i køyrt på masse og planert for bygging av ny produksjonshall.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I løpet av to dagar er området vest for flislageret til Finn Gjesling Sandbo planert og gjort klart for å støype dekke til ny produksjonshall for ved og lager.