Sjåfør Ragnar vart tildelt Demensprisen for Oppland

Personar som Ragnar Olderløkken «veks ikkje på tre». Måndag vart den populære sjåføren tildelt Demensprisen for Oppland 2019.
Nyheiter

Demensprisen blir delt ut kvart år av Nasjonalforeningen for folkehelsen.