Sjå kven som har søkt jobb i Skjåk:

Mellombels stilling i skulen

Nyheiter

Føgjande har søkt mellombels stilling som spesialpedagog/vernepleiar, for tida ved Skjåk barne- og ungdomsskule: Yvonne Tuva, Geir Byre, Elin Åmodt, Ella Bøe Mølmen, Lone Løftingsbakken Thoresen, Maiken Tidemansen, Marit G. Klepp og Sanna Bolstad Rustad.