Vil etablere eit regionalt friluftsråd

Regionrådet ynskjer å etablere «Nasjonalparkriket Friluftsråd». Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen skal behandle spørsmålet om etablering og deltaking i eit regionalt friluftsråd innan 1. desember.

Friluftsråd: Hovudmålsettinga for eit regionalt friluftsråd vil bli å styrke friluftslivet i regionen som helse- og trivselsfremjande og miljøvennleg aktivitet.  

Nyheiter

I Regionrådet sin handlingsplan for 2019 vart det sett i gang eit forprosjekt for «Nasjonalparkriket Friluftsråd».