Forslag om å leggje ned tingretten i Vågå og flytte denne til Hamar

Nord-Gudbrandsdal tingrett er ein av 60 tingrettar i landet som kan bli lagt ned.  Domstolskommisjonen legg fram forslag til store endringar i dagens tingrettsstruktur tysdag føremiddag.

Blir lagt ned: Nord-Gudbrandsdal tingrett i Vågåmo kan bli lagt ned. Domstolkommisjonen kjem med forslag om å leggje ned to av tre tingrettar i Noreg.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Domstolkommisjonen meiner det er for mange rettsstader i Norge og at ein stor del av desse er for tynt bemanna.