Rådmann Fossmo får ny tittel

Vågå kommune vil ta i bruk kjønnsnøytral tittel om leiaren av kommunen sin administrasjon.

Kommunediirektør: Dersom kommunestyret i Vågå følgjer tilrådinga frå departementet og innstillinga frå ordføraren, får rådmann Jan Egil Fossmo ny tittel.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

I ny kommunelov som trer i kraft frå konstituerande møte i kommunestyret i oktober 2019, blir tittelen kommunedirektør brukt om leiaren av kommunen sin administrasjon.