Meiner heile Skjåk barne- og ungdomskule må gjerdast inn:

Bygdalista i Skjåk er uroa for tryggleiken til elevane

– Når ein byggjer ein skule til over 100 millionar kroner, er det hårreisande at ikkje gjerde rundt skulen er ein del av prosjektet.

– Ikkje trygt nok! Odd Joar Ramstad i Bygdalista meiner det må opp gjerde rundt heile Skjåk barne- og ungdomsskule.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier Odd Joar Ramstad i Bygdalista i Skjåk. Han er krass i orda når det kjem til tryggleiken ved Skjåk barne- og ungdomsskule. Politikaren var sikker på at heile skulen i Bismo skulle gjerdast inn, og ikkje berre ein liten del av han.