Aktiv læring = betre læring

Tre skular i Ottadalen har innført læringsmetoden Fysisk aktiv læring i undervisinga.

Aktiv: Dei fem elevane frå 5. klasse ved Vågåmo skule har funne bokstavane for «aktiv». Tiril Ryen, Adrian Jakobstad Brennsletten, Thea Emilie Skarsgård, Maria Villa Brimi og Sarah Valbjør likar å bruke bokstavleik. Bak sit Anders Kristian Nordnes, fungerande assisterande rektor Vågåmo skule, Tor Even Vågheim, rektor Lalm skule, Anita Hølmo, rektor Loar skule, Stian Høglien frå regionkontoret og Dag Nyøygard, fungerande rektor Vågåmo skule.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Fysisk aktiv læring er ein læringsmetode som bidreg til ein meir variert og fysisk aktiv skulekvardag.