Fått midlar til ekstraordinært tilsyn av beitedyr

Fylkesmannen i Innlandet har løyvd 55.000 kroner til ekstraordinært tilsyn til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar i Sel og Vågå.

Skårvangen: Beitelag i Nordherad og Skårvangen (bilde) har fått tilleggsløyving av FKT-midlar frå Fylkesmannen i Innlandt.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Det er spesielt beitelag i Nordherad og Skårvangen i Vågå, og Høvringen i Sel, som har fått ei tilleggsløyving av FKT-midlar frå Fylkesmannen i Innlandet.