MEINING:

Med kunnskap skal landet bygges!

Nyheiter

av Erling Lusæter, styreleiar i Gudbrandsdal Lufthamn AS

Som tilhørere møtte deler av styret i Gudbrandsdal Lufthavn AS opp i Vågå kulturhus på politisk paneldebatt 03.09.2019. Som ventet ble den regionale flyplass satsingen på Tolstadåsen debattert i stor bredde, som tema og med spørsmål fra salen. Vi i styret for Gudbrandsdal Lufthavn er glad for at vårt arbeid med å få realisert en flyplass i regionen, etter hvert har kommet så sterkt i fokus, i alt fra media, politiske debatter, revyer, på arbeidsplassen og ved matbordet osv. Ut i fra informasjonskanalen: «JA til flyplass i Vågå» på Facebook med 2 710 følgere er vårt arbeid kjent helt inn til de store byene i Norge.

Som tilhørere ble vi i styret svært tilfreds med Vågå AP og Bygdalista i Vågå sin positive holdning og støtte til å få realisert en statlig utredning, som må til for videre arbeid med flyplassplanene på Tolstadåsen. Svært betryggende at AP og Bygdalista i Vågå har visjoner og støtter opp om det vi definerer som det desidert viktigste næringslivstiltaket i hele regionen. Som garantert vil føre til tilflytting og snu den negative folketallsutviklingen i regionen, her som resten av landet med flyplass.

Frustrasjonen ble etter hvert stor og krevende å sitte høre på, da SV og SP tilkjenne gjorde sin fullstendig manglende kunnskap vedrørende flyplassetableringen. Jeg måtte knipe igjen leppene for å ikke skrike ut i salen at «det dere sier nå, stemmer ikke» som godt oppdratt Heidøl så klarte jeg å holde meg. Spesielt frustrerende ble jo dette når styret i GL skrev mail til alle politiske partier i Norddalen i vår, der vi kort informerte om vårt arbeid og bad partiene å støtte GL i sine valgprogram med å få gjennomført en statlig utredning for en mulig flyplass på Tolstadåsen.

I tillegg kom vi i styret i GL med et tilbud om å reise rundt helt gratis for informere og dele vår kunnskap med alle politiske partier i Norddalen. Det er forstemmende å oppleve at de partiene som ikke mottok vår informasjon nå sitter i politiske paneler og sprer feilinformasjon og «dogmer». Når SV sitter i panelet og holder opp en avisartikkel fra 1968 og siterer fra artikkelen at flyplassen på Tolstadåsen var ferdig utredet i 1968, viser hvor SV står i saken. Tror SV at de kunne tatt med seg en hustegning fra 1968 til teknisk etat og byggesaken var i orden? I 1968 var det ikke planlagt digital innflyvning styrt fra Bodø på Tolstadåsen.

Vi i styret har informert de politiske partiene som bad om besøk om at alle Norske distriktsflyplasser driftes på dispensasjon etter at et nytt EU direktiv er innført. Direktivet går ut på å oppgradere flyplassene i forhold til EU sine innskjerpelser når det gjelder flysikkerhet. I fortsettelsen argumenterte SV for gamle «dogmer» med miljø og avgasser rett i atmosfæren. Uten å nevne at det i Norge blir produsert over 800 000 tonn ny asfalt med 900 liter råolje i hver m3 i året som brukes på norske veier. SV nevnte heller ikke at jernbaneskinnene som skiftes ut i Norge med jevne mellomrom er støpt i billige land med kullkraft. SVs Torunn Elise Kveen mente at det ville ta 50 år før vi hadde elektriske fly. Det er kanskje noe pessimistisk av et miljøparti, siden el fly allerede er tatt i bruk, og utviklingen går som kjent veldig fort.                                           

Når de nye flyene om kort tid kommer er det ikke mulig å komme til vårt område på en mer miljøvennlig måte enn med fly. Luftrommet mellom alle verdens flyplasser er gratis og vedlikeholdsfritt. Når SP ved Bjørnsen beskriver sitt eget behov for å ikke bruke fly på sine tjenstereiser som advokat, blir det en vesentlig forskjell å bruke bil i tjenestereiser der bilutgiftene og timene faktureres klintene. Bjørnsen viser jo her hvor liten omtanke SP har for den vanlige bilbruker, som må i sin egen lommebok for å komme seg inn og ut av regionen. SP viste heller ikke noen omtanke for studerende ungdom som kunne rukket å komme hjem til sine foresatte i en kort weekend hvis vi har hatt flyplass. SP nevnte heller ikke behovet pendlere har for rask transport til forskjellige steder i landet. Sp nevnte heller ikke mulighetene turistnæringen ville ha av en flyplass.                                     

Trysil må nevnes i denne sammenhengen! I Trysil har folketallet minket år for år, og var på sitt laveste i 2015. Etter at den nye flyplassen i Selen ble vedtatt bygd i 2015 ble Trysil bare ved å bli nabo til flyplassen et svært populært turistmål. Fra 2015 til 2019 har det blitt 200 flere arbeidsplasser i Trysil. Investorer har nå bestemt seg for å investere 4 milliarder de 10 første årene i Trysil uten at Trysil har brukt en eneste kommunal krone på flyplassen

Får vi flinke og innovative politikere med visjoner i regionen etter valget, har vi i vår region med våre Nasjonalfjell et langt mer attraktivt område enn både Selen og Trysil til sammen. Ved å få en flyplass i regionen kan også norddalens befolkning kunne ta del i Avinor sine subsidierte flybiletter som gjør at en tur fra Tolstadåsen til Gardermoen vil koste et sted mellom 5 og 600 kroner. Situasjonen er nå slik at vi må betale en ekstra skatt i form av bompenger for å komme ut og inn av regionen. 

Hva er det med oss norddøler som ikke griper denne muligheten? Jeg vil nevne et svært godt eksempel: Simen Bjørgen sitter nå i styret for GL og er en svært engasjert og ivrig styremedlem for å få realisert en flyplass i regionen. Det spesielle her er at Simen Bjørgen satt 8 år som ordfører i Lom og deltok hvert år i generalforsamlingen i GL uten å engasjere seg nevneverdig i arbeidet. Først da Simen tok seg jobb i kulturminnefondet som hadde base på Røros, så han den enorme nytten en flyplass hadde for små samfunn ute i distriktene.