Eigarskifte og nye namn på selskap

Endringar på eigarsida gjer at to selskap på Klones skiftar namn: Klones AS og Klones Bygg AS.

Skifte på eigarsida: Ex-vagvær Per Erik Lykstad har trekt seg ut på eigarsida frå selskapa som eig og driv på Klones. Lykstad og Owren Landbruk AS endrar namn til Klones AS.  Foto: arkiv

Nyheiter

Utflytta vagvær, Per Erik Lykstad, har trekt seg heilt ut frå selskapa som eig og driv på Klones.