Proel har bygd nytt signalbygg med eiga takterrasse

Proel har flytta inn i nytt lokale i Vågå næringspark. Elektrofirmaet har investert 12 millionar kroner i eigedommen og det nye signalbygget på industriområdet.
Nyheiter

For eitt år sidan sette Proel spaden i jorda for bygging av nytt kontorbygg.