Jubileumsfeiring og avduking av minnesmerke

Italienske Cesare Fabozzi fekk æra av å avduke minnesmerke over at det i år er 70 år sidan verdsspeidarleiren i Skjåk. I 1949 køyrde han moped frå Milano til Skjåk saman med 25 andre roverspeidarar.
Nyheiter

Over 200 personar hadde møtt fram på Skeimoplassen i Bismo laurdag for å markere at det i desse dagar er 70 år sidan verdsspeidarleiren i Skjåk.