Gamalt notehefte etter Ivar Sande:

Musikalsk reise frå Vågå til Amerika og attende

Knut Raastad lånte ut noteheftet etter oldefaren Ivar Sande til Vegar Vårdal. Resultatet vart ei musikalsk reise frå Vågå til Amerika og attende med brørne Bjørn Kåre og Mads Erik Odde.
Nyheiter

Ei musikalsk dagbok var gjenstand for ein konsert utanom det vanlege på Gammel-Kleppe måndag kveld.