Reagerer på at bilførar stakk av etter å ha køyrt på eit lam

Eigarar av beitedyr i Meadalen oppfordrar folk til å køyre forsiktig. Sist sundag måtte eit lam bøte med livet etter at bilføraren stakk av etter å ha køyrt på lammet.
Nyheiter

Sundag vart det oppdaga at eit lam var påkøyrt og påført brot i båe bakføtene i Meadalen i Lom.