Vil Vårherre gje’ oss sol, ska’ oss sjølve skaffe væte Vatningskulturen blir teke vare på i Skjåk

Kjem du til Ottadalen og Skjåk ein regntung og grå sommardag, kan det vera vanskeleg å forstå at ein har kome til det mest nedbørsfattige området i landet, like tørt som i Sahara.

Livgjevande: Å kunne vatne, og ikkje vera avhengig av nedbør, har vore heilt naudsynt for å drive jordbruk i Skjåk.   Foto: Tom Erik Solstad

Fjuklié, eit foronderleg steillé med ei stemning som kunne høve for ein fredlaus mann, eill for offer og bøn leingjé sida.

Gregor Kummen i boka Vatnet
Nyheiter

Med ein årleg nedbør på om lag 278 millimeter, ville det ikkje vore mogleg å dyrke nokon ting – utan kunstig vatning.