Sjå teikningar av korleis Lomskyrkja kan ha utvikla seg gjennom tidene

Analyser av trevyrket i den flotte stavkyrkja i Lom fortel at ho truleg vart sett opp i 1157/58. Den gongen såg ho på ingen måte ut som i dag.

Håvard sender Gudny Guds helsing og sitt venskap. Og nå er det mi fulle vilje å be om di hand, dersom du ikkje vil vera med Kolbein. Tenk over dine ekteskapsplanar og la meg få veta di vilje.

Nordens eldste friarbrev, funne på ein runepinne frå 1300-talet under den store arkeologiske utgravinga i 1973
Nyheiter

Slik dagens kyrkje ligg der, har ho sett ut sidan 1664.