Introduksjonsprogrammet for flyktningar:

– Ingen arbeider gratis, korkje for kommune eller bedrifter.

Alle flyktningar skal gjennom eit introduksjonsprogram i kommunen dei blir busett i.

Flyktningkonsulent: Simon Kidane er flyktningkonsulent i Skjåk kommune.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Det er da ingen som får dobbel løn nokon stad.

Nyheiter

– Måten dette blir gjennomført på, kan variere frå kommune til kommune, men utgangspunktet er retningslinene som Integrerings- og magfaldsdirektoratet har laga, seier Simon Kidane, flyktningkonsulent i Skjåk kommune.