NGR utvidar plastsorteringa:

NGR legg nå til rette for at meir plastavfall kan sorterast til gjenvinning

Mange har etterlyst ei betre ordning for blanda plastavfall.

Utvidar: Nå kan du levere hardplast som hagestolar og blomsterpotter i eigne konteinerar på miljøstasjonane. Dagleg leiar i NGR, Pål Sverre Andgard, og mottaksleiar Amund Hånsnar, håpar ordninga blir godt motteke.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

– Innbyggjarane i Nord-Gudbrandsdal har vorte meir bevisste på bruken av plast og kor mykje plast vi omgjev oss med, seier dagleg leiar i NGR, Pål Sverre Andgard.