Brygga maltøl i telt heime i hagen

Heimebrygging av øl er populært, men det er ikkje alle som har eit mobilt maltølbryggeri i eit militærtelt i hagen.

Maltølbrygging i hagen: Eit gamalt militærtelt var sett opp i hagen til Odd Arvid Nordgård i Grindstugulego. Der inne vart det brygga maltøl på gamlemåten; Sunndalsøl. Nordgård hadde besøk av sunndalingane Olav Magnar Nisja og Bjørn Julbø som held i hevd dei gamle tradisjonane med ølbrygging. Å lage øl har vorte ein av dei mest populære hobbyane i landet. Men det er ikkje alle som kan reise rundt med eit mobilt bryggeri...  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Dei tek vare på gamle bryggetradisjonar, sunndalingane Olav Magnar Nisja, Bjørn Julbø og vagværen Odd Arvid Nordgård.