Politiet legg bort saka om dumping av avfall i Sjodalen

– Vi har vanskar med å finne kven som dumpa avfallet, men er framleis interessert i tips.

Dumpa avfall: Det var ikkje småe mengder som var dumpa utfor skråninga i Turrhaugom i Sjodalen. Poliitiet har etterforska saka, men har ikkje funne kven som dumpa avfallet.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Det seier politioverbetjent Tor Trønnes ved Nord-Gudbrandsdal lensmannskontor.