Reagerer på terrenginngrep på Reinsvangen

– Det er ein urimeleg påstand å hevde at opparbeiding av fleire hundre parkeringsplassar i tidlegare urørt landskap tett inntil ein nasjonalpark ikkje inneber store landskapsmessige konsekvensar.

Reinsvangen: Elisabeth Bodin meiner det bør bygjast grøne øyer/soner på Reinsvangen for å dempe inntrykket av det store parkeringsarealet.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det skriv Elisabeth Bodin i ein uttale i høve «Detaljregulering for Gjendeosen – Reinsvangen».