Fylkesmannen avsluttar tilsyn i Vågå kommune:

Lukka avvik etter tre år

Vågå kommune fekk tre avvik etter tilsyn av helse- og omsorgstenestene til menneske med utviklingshemming i 2016. Nå, tre år etter, har fylkesmannen lukka avvika.

Fullført oppdrag: Tenesteleiar Ivar Vistekleiven er nøgd med at oppdraget med å lukke avvik etter tilsyn med helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Vågå kommune, er fullført når han nå sluttar. Vistekleiven gjev all ære til dei tilsette som har arbeidd målretta etter at fylkesmannen i 2016 gjennomførte tilsyn i tenesta.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Fylkesmannen gjennomførte i april 2016 tilsyn med helse- og omsorgstenesta til menneske med utviklingshemming i Vågå kommune.