Brurmarsjar og storgardsmusikk i hagen på Søre Bu

Spelmenn i Ottadalen og komponistar på storgardane på Hedemarken har gjeve gode slåttemateriale og impulsar som Aslak Brimi, Rolv Brimi, Bjørn Kåre Odde og Ole Nilssen veit å ta vare på.
Nyheiter

Det er ikkje mindre enn tre plateslepp på Felmakerkafeen under Landskappleiken. Torsdag var dei to fyrste.