Vidar investerer 7 millionar og legg til rette for framtidig drift

Vidar Vange er ein positiv og optimistisk gardbrukar. Han bygger fjos for generasjonen etter seg.

Nytt og moderne: Vidar Vange investerer stort i ein driftsbygning der det skal leggjast til rette for god og effektiv mjølkeproduksjon. I oktober kan mjølkekyrne hans flytte inn.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

– Haldis og eg har to gutar, Paul (8) og Lars (11). Det er sjølvsagt altfor tidleg å seia om dei vil ta over, men slik det ser ut nå er dei svært interesserte i gardsdrift. Vi vil at dei skal ha moglegheita, om ein 20 års tid, til å kunne ta over ein driftsbygning som framleis vil vera eit godt utgangspunkt for vidare drift, seier Vidar