Èin million til Ullinsvin

Fylkesutvalet i Oppland støttar Ullinsvin AS med éin million kroner. Dei løyvde totalt 2,5 millionar kroner til kulturbygg i møte 25. juni.

Kulturbygg: Fylkesutvalet i Oppland støttar Ullinsvin AS med éin million kroner.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

På Ullinsvin er det sett opp eit bygg som skal mogleggjera det å etablere eit profesjonelt kunstgalleri og eit magasin for Vågå Historielag og Gudbrandsdalsmusea. Bygget skal også kunne leigast ut til konsertar, teater, dans og anna.