Tamreinlaget har vorte aksjeselskap

Lom tamreinlag er omorganisert frå ansvarleg selskap til aksjeselskap.

Nytt selskap: Lom tamreinlag vart starta i 1926 og har vore i drift alle år etter det. Nå er selskapet omorganisert til aksjeselskap. Lom tamrein AS er det nye namnet.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Styret i Lom Tamreinlag ANS har sidan årsmøtet i fjor arbeidd med ein prosess for å organisere tamreinlaget som aksjeselskap.