Økonomien i Vågå kommune:

Brutale kutt på bordet

Vågå kommune kan få eit meirforbruk i år på 6 millionar kroner om ikkje tiltak blir sett i verk. Rådmann Jan Egil Fossmo varslar brutale kutt.

Ikkje rett ned: Om det ikkje direkte går nedover med Vågå kommune, varslar rådmann Jan Egil Fossmo at politikarane og tenesteområda må vente seg å gjennomføre brutale kutt for å koma inn i vedteken budsjettramme.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Under kommunestyret i Vågå førre veka, var det symbolsk både solskin og regn.