Ordførarkandidat Kjell Brandsar i Lomslista:

– Klimaet er vår viktigaste sak

– 97 prosent av forskarane i verda seier at klimaet er i ei dramatisk, menneskeskapt endring. Det kan vi ikkje berre gje blaffen i.

Viktig kamp: – Kampen for å redusere utslepp og tilpasse seg klimaendringane er viktigare enn alt det andre, meiner Kjell Brandsar, gardbrukar og ordørarkandidat for Lomslista.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

38 år gamle Kjell Brandsar har bakgrunn frå landbruksrådgjeving og som naturfaglærar ved den vidaregåande skulen i Lom.