Fekk endra èi bussrute

Lom Ap har vendt seg til fylkespartiet sitt med spørsmål om Opplandstrafikk ikkje kunne gjera ruteendringar for å betre korrespondansen mellom tog og buss i Ottadalen.

Ruteendring: Opplandstrafikk har endra ein avgang frå Otta, gjeldande frå 19. august.  Foto: Illustrasjonsfoto/Arve Danielsen

Nyheiter

Dette gjeld mellom anna rute 142 med avgang kl. 1619 frå Otta skysstasjon.